Bestyrelse

Nørresundby Idrætscenters selvejende institution består at en bestyrelse på 6 medlemmer, hvor 4 bliver valgt på det årlige repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af de brugere som har aktiviteter på centeret. Derudover udpeger Aalborg Kommune et medlem fra Aalborg Byråd. Medarbejderne vælger en repræsentant hver andet år. Se under vedtægter.

 

  • Sten Christensen (formand), stc@sparnord.dk
  • Helle Frederiksen, Aalborg Byråd (næstformand)
  • Jørgen Holm
  • Erik Ertmann
  • John Møller Larsen
  • Dan Lichon (medarbejderrepræsentant) , dl@nsbic.dk
  • Daglig leder Lars Dam Møller (centerdirektør), ldm@nsbic.dk